ECOBOT SCRUB 75 i SCRUB 50 W PORTACH LOTNICZYCH

video5

ECOBOT SCRUB 75 i SCRUB 50 DLA PORTÓW LOTNICZYCH

video1

ECOBOT SCRUB 75 i SCRUB 50 W PRZEMYŚLE I MAGAZYNACH

video1

ECOBOT SCRUB 75 i SCRUB 50 W SIECIACH HANDLOWYCH I SKLEPACH

video1

ECOBOT SCRUB 75 i SCRUB 50 W CENTRACH HANDLOWYCH

video4

ECOBOT SCRUB 75 i SCRUB 50 W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

video5

ECOBOT SCRUB 75 i SCRUB 50 W OBIEKTACH PUBLICZNYCH

video5

ECOBOT SCRUB 75 i SCRUB 50 W CENTRACH HANDLOWYCH

video5

ECOBOT SCRUB 75 i SCRUB 50 W CENTRACH LOGISTYCZNY I MAGAZYNACH

video5

Kontakt

Kastell Systemy Szczotek Przemysłowych J.Poschlod,
P.Maj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Adres rejestrowy:
ul. Urodzajna 4 | 54-067 Wrocław

Adres korespondencyjny:
ul. Zachodnia 2 | 55-330 Błonie

Jarosław Zawadzki - Menadżer Projektu
tel.kom.: tel.+48 693 121 565
email: j.zawadzki@kastell.pl

Telefon: +48 71 356 70 35
Fax: +48 71 356 71 17

E-mail: info@kastell.pl