FORMULARZ REKLAMACJI | ZWROTU TOWARU

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych (*) w celu prawidłowego złożenia reklamacji (zwrotu) towaru. Na podany w formularzu adres email zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające dokument PDF, który należy wydrukować i dołączyć do przesyłki zawierającej reklamowany (zwracanuy) produkt. W przypadku uznania reklamacji koszt przesyłki zostaniej zwrócony (nie dotyczy zwrotu towaru).

Prosimy o możliwie szczegółowy opis problemu, abyśmy mogli jak najszybciej zrealizować Państwa zgłoszenie.

Proszę wybrać powód reklamacji
Proszę podać numer dokumentu zamówienia
Proszę wybrać opcję
Jeśli reklamujesz część dostawy, wpisz proszę numer produktu i liczbę reklamowanych sztuk.
Nieprawidłowe dane
Proszę podać opis wady, uszkodzenia lub powodu reklamacji
Nieprawidłowe dane
Proszę wybrać pożądany sposób realizacji reklamcji
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
PROSZĘ PODAĆ NIP
Podaj nazwę ulicy, numer budynku oraz lokalu.
Podaj miasto
Podaj kod pocztowy
Podaj numer telefonu
Wybierz adres do wysyłki
Podaj nazwę firmy do wysyłki zregenerowanej szczotki
Podaj ulicę, numer budynku oraz lokalu do wysyłki szczotki
Podaj miasto do wysyłki szczotki
Podaj kod pocztowy do wysyłki szczotki
Poda imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za odbiór szczotki.
Poda numer telefonu osoby odpowiedzialnej za odbiór szczotki.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Kontakt

Kastell Systemy Szczotek Przemysłowych J.Poschlod,
P.Maj Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Adres rejestrowy:
ul. Urodzajna 4 | 54-067 Wrocław

Adres korespondencyjny:
ul. Zachodnia 2 | 55-330 Błonie

Telefon: +48 71 356 70 35
Fax: +48 71 356 71 17
Bezpłatna infolinia: 801 801 888
E-mail: info@kastell.pl